[ close ]
เข้าระบบ (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
 
title

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ลงประกาศเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2557
เอกสารสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ลงประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ลงประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
ประกาศสอบราคาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ลงประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557
ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 2 เมษายน 2557
ลงประกาศเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
ประกาศสอบราคาซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร
ลงประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557
title

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
title